Stichting Talent

Wij ondersteunen mensen in de gemeente Renkum bij problemen op verschillende leefgebieden en bieden een veilige en gastvrije omgeving om het leven te delen.

Samen werken we aan hoop, perspectief en herstel.

Onze visie

Een brug naar de maatschappij

Wij geloven dat mensen tot hun recht komen in relatie met anderen. Wij bieden daarom niet alleen individuele hulpverlening maar ook een plek waar je andere mensen kan ontmoeten. Ons doel is dat we samen het gewone leven delen en dat je weet dat je altijd kan terugvallen op een netwerk van mensen die om je heen staan.

Wij zetten ons in voor kwetsbare personen uit de gemeente Renkum. Stichting Talent werkt aan maatschappelijke steunsystemen ten behoeve van de doelgroep en stimuleert deelnemers ook zelf een bijdrage te leveren aan activiteiten.

Zaken waar wij ons voor inzetten:

  • Toename van de sociale samenhang in gemeente Renkum door het organiseren van ontmoetingsmomenten
  • Activering en participatie door de talenten van mensen in te zetten en te laten groeien.
  • Mensen vanuit hun eigen mogelijkheden een bijdrage laten leveren
  • Goede samenwerking tussen professionele ketenpartners en burgers door professionele netwerkpartners en ervaringsdeskundigen integraal te laten samenwerken.
  • Onze dienstverlening is vraaggericht. Dit houdt in dat de organisaties professioneel en actief inspelen op vraagstukken.

Neem contact op

Voor meer informatie over ons werk of met een hulpvraag.

Onze locatie

Ginkelseweg 2
6866 DZ Heelsum

Email ons

Ons emailadres is:
info@stichting-talent.nl

Bel ons

Jaap van Meerveld:
06 - 4746 4513

Stichting Talent

Bekijk ANBI gegevens